học cad cam

Th9
10

Danh sách tốt nghiệp tháng 7_ Khóa cho người đi làm

Với những học viên hoàn thành các bài kiểm tra và có nhu cầu cấp chứng chỉ sẽ được thông tin ở đây, có một số học viên không có nhu cầu lấy chứng chỉ hoặc không nộp bài kiểm tra cuối khóa thì chúng tôi sẽ lưu thông tin riêng. Ngoài ra còn có […]

By tranyen | Thông tin
DETAIL

Về Trung Tâm Advance Cad

Tại sao Advance Cad ra đời? Tiền thân của trung tâm Advance Cad bao gồm rất nhiều trung tâm và các trang web, diễn đàn chia sẻ tài liệu, do hoạt động dàn trải nên chúng tôi gộp lại thành một thể thống nhất. Thật sự những gì liên quan đến chuyên môn, ngành hẹp […]

By tranyen | Thông tin
DETAIL

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho thành viên VIP

Trong  thời gian làm việc với các khách hàng kỹ thuật, dù là cá nhân hay công ty chúng tôi đã hỗ trợ rất nhiều các vấn đề phát sinh, tuy nhiên chúng tôi cũng chỉ hỗ trợ các vấn đề liên quan trong sản phẩm đã cung cấp không thể hỗ trợ các vấn […]

By tranyen | Học cad cam
DETAIL

Advance Cad khai giảng các lớp thiết kế sản phẩm công nghiệp

Việc thiết kế các sản phẩm công nghiệp cần độ chính xác cao, do sản xuất hàng loạt và các chi tiết bộ phận đều có tính lắp lẫn do đó mọi chi tiết khi không được thiết kế đúng kích thước, dung sai sẽ không thể nào lắp được với nhau. Chưa kể tính […]

By tranyen | Học cad cam
DETAIL

Những sản phẩm mà chúng tôi đã hướng dẫn thành công

Không chỉ là lời nói và định hướng “suông” là một trung tâm CAD/CAM/CNC hàng đầu Việt Nam, chúng tôi thể hiện bằng các minh họa cụ thể.Để biết được các sản phẩm mà chúng tôi hướng dẫn thành công thì không thể hiển thị hết lên trang này, chúng tôi sẽ tạo riêng một […]

By tranyen | Học cad cam
DETAIL