địa chỉ học shoemaker

Th7
24

Khóa học thiết kế giày dép hoàn chỉnh với Delcam

    Thiết kế giày dép với delcam bạn sẽ học phần thiết kế quai dày, phom dày và công đoạn phóng giày, lên bảng kê chi tiết vật liệu và định giá vật tư. với sự hỗ trợ các phần mềm trong nhóm Crispin bạn sẽ thấy mọi việc trở nên đơn giản và […]

By tranyen | Phổ thông
DETAIL