autocad mechanical

Th12
08

Advance CAD tặng DVD học Autocad Mechanical thiết kế cơ khí

1/ Lựa chọn phần mềm Autocad Mechanical để thiết kế cơ khí Như chúng ta đã biết phần mềm Autocad là phần mềm ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực kỹ thuật, nhưng với tính phổ quát thì việc sử dụng riêng cho mảng cơ khí vẫn chưa hiệu quả, do đó Autocad Mechanical là […]

By tranyen | event
DETAIL