Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tìm đường là một khoa học hương dẫn lộ trình cho robot di chuyển qua môi trường với mong muốn đến được đích mà không bị lạc hay va vào những đối tượng khác.

Thông thường một lộ trình được lập trước để dẫn dắt robot đến đích của nó. Với phương pháp này, môi trường robot đi qua phải được biết hoàn toàn và không thay đổi, robot có thể đi theo một cách hoàn hảo. Hạn chế của việc vạch lộ trình trước đòi hỏi việc nghiên cứu tìm hiểu việc vạch lộ trình nội tại, phụ thuộc vào các tri thức thu được từ môi trường hiện tại để xử lý các chướng ngại chưa biết khi robot băng qua môi trường.

Trên thế giới hiện nay robot là một lĩnh vực được hết sức quan tâm. Bài toán lập lộ trình cho robot là bài toán cơ bản để thiết kế chế tạo robot, do vậy việc tìm hiểu bài toán và nghiên cứu các phương pháp vạch lộ trình là hết sức quan trọng cần thiết cho sự phát tiển lĩnh vực  thiết kế và chế tạo Robot.

Đã có một số nghiên cứu để giải quyết bài toán ứng dụng giải thuật di chuyển lập chương trình tiến hóa, xây dựng một số các thuật toán cho bài toán, nhưng đây vẫn là một vấn đề mở đang rất được quan tâm. Đặc biệt trong nước, đây là một lĩnh vực còn tương đối mới mẻ, hầu như chưa có tài liệu một cách đầy đủ về lĩnh vực này.

Nhận thức được vấn đề đó đề tài ” Một số phương pháp chính xác lập lộ trình chuyển động cho Robot ” sẽ giúp ta hiểu hơn về vấn đề đang nói. Đề tài gồm các chương và nội dung như sau:

Chương I – Trình bày tổng quan bài toán lập trình cho robot

Chương II – Trình bày các khái niệm về cấu hình không gian trạng thái, cách biều  diễn không gian trong bài toán lộ                      trình cho robot.

Chương III –  Đi sâu nghiên cứu một số phương pháp chính xác lập lộ trình chuyển  động cho robot. Cụ thể hơn là                         hai phương pháp ROADMAP VISIBILITY  và CELL DECOMPSITION. Đây là những cách tiếp cận tổ                          hợp với lập    lộ trình chuyển động để tìm thấy những đường đi xuyên qua không gian                                                cấu hình liên tục mà không dùng đến những thuật toán xấp xỉ.

LINKDOWNLOAD:

http://www.mediafire.com/file/h61f5h7ujec1dsw/M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_ph%C6%B0%C6%A1ng_ph%C3%A1p_ch%C3%ADnh_x%C3%A1c_l%E1%BA%ADp_l%E1%BB%99_tr%C3%ACnh_chuy%E1%BB%83n_%C4%91%E1%BB%99ng_cho_Robot.pdf

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.