Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Hướng nghiên cứu gồm:
– Mô phỏng kết cấu – Phương pháp phần tử hữu hạn.
– Phân tích phi tuyến kết cấu.
– Cơ học rạn nứt.
– Kết cấu có nhiều lớp vật liệu.
– Áp dụng các mô hình mới vào các phần mềm FEM thông qua subrountine.

Với hướng nghiên cứu như trên sẽ có Abaqus cơ bản và nâng cao. Toàn bộ các tài liệu tham khảo được trích từ sách và các bài báo đã
được công bố bằng tiếng Anh.
Khóa cơ bản gồm:
Thời lượng trên lớp sẽ được truyền đạt thông qua 8 buổi(16 tiết)
Đối tượng: học viên chưa biết hoặc biết rất ít về Abaqus.
Mục tiêu: cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản để sử dụng Abaqus CAE.
Buổi 1
 Giới thiệu tổng quan về Abaqus CAE – Cách cài đặt Abaqus.
 Lý thuyết sơ lược về phương pháp phần tử hữu hạn.
 Trình tự giải 1 bài toán trong Abaqus CAE.
 Xây dựng và giải nhanh một mô hình đơn giản trong Abaqus để
minh họa cho lý thuyết phần tử hữu hạn.
Buổi 2
 Cách import và export các model và part trong Abaqus CAE.
 Tạo part mới và quản lý các part.
 Các lệnh cơ bản trong menu sketch geometry của Abaqus CAE.
 1 số ví dụ về cách tạo geometry cho Part.
Buổi 3
 Các kiểu ràng buộc(contrain) trong Abaqus:
 Tie.
 Embbed region.
 Rigid body.
 …….
 Cách lắp ghép(assemble) các part trong 1 model: nêu lưu ý
và kinh nghiệm để tránh các rủi ro có thể gặp phải khi tiến hành phân tích.
Buổi 4
 Sơ lược về các loại phần tử và mô hình vật liệu trong Abaqus.
 Lựa chọn các loại phần tử và mô hình vật liệu phù hợp.
 Tạo section và gán section cho các Part.
Buổi 5
 Các cách chia lưới trong Abaqus CAE.
 Chia lưới mô hình đã lắp ghép (assemble).
 Chia lưới từng phần (part).
 Hiệu chỉnh lưới (mesh editing).
Buổi 6
 Sơ lược lý thuyết về điều kiện biên(boundary condition).
 Thiết lập điều kiện biên cho mô hình trong Abaqus: nêu một số
gợi ý về cách đặt điều kiện biên để giảm khối lượng tính toán.
 Sơ lược lý thuyết về bước thời gian(time step) và các thuật toán
giải (solution argorithm).
 Cách chọn bước thời gian và thuật toán giải trong Abaqus.
 Xuất kết quả, video.
Buổi 7
 Hướng dẫn bài tập phân tích kết cấu đàn hồi tuyến tính.
 Xuất kết quả, video.
Buổi 8
 Hướng dẫn bài tập phân tích kết cấu phi đàn hồi, phi tuyến.
 Xuất kết quả, video.

Nếu bạn vẫn chưa yên tâm vào khả năng của những giảng viên của trung tâm Advance Cad, có thể kiểm tra các bài báo cáo khoa học mà giảng viên chúng tôi đã thực hiện

Một số dự án đã làm qua:

1. Thí nghiệm kéo tấm FRP :
Mô phỏng kiểm chứng thí nghiệm của Yao(2004) theo bài báo “Experimental
study on FRP-to-concrete bonded joints”, Composites: Part B 36 (2005) 99–113.

06-03-2015 11-27-24 SA

Mô hình thí nghiệm

06-03-2015 11-27-33 SA
a) PTHH thông qua Abaqus.          b)Thực nghiêm.

Dạng phá hoại mẫu VI-3

2. Thí nghiệm dầm công son kép DCB(Double Cantilever Beam):
Mô phỏng kiểm chứng thí nghiệm của Robinson(1990) trong bài báo “A Modified
DCB Specimen for Mode I Testing of Multidirectional Laminates,” Journal of
Composite Materials , 26: 1554-1577,1993.

06-03-2015 11-27-42 SA
Mô hình thí nghiệm.

06-03-2015 11-27-50 SA
Ứng suất trong mô hình Abaqus

06-03-2015 11-27-59 SA
So sánh kết quả với thí nghiệm của Robinson.

3. Thí nghiệm dầm bê tông có vết nứt mồi thẳng đứng:
Mô phỏng kiểm chứng thí nghiệm của Roesler 2007 trong bài báo Concrete
fracture prediction using bi-linear softening,” Cement and Concrete Composites
Volume 29, Issue 4, 300–312, 2007.

06-03-2015 11-28-08 SA
Mô hình thí nghiệm.

06-03-2015 11-28-14 SA
Kết quả ứng suất trong Abaqus.

06-03-2015 11-28-22 SA
So sánh kết quả với thí nghiệm của Roesler
4. Thí nghiệm dầm bê tông cốt thép gia cường tấm FRP và bê tông SFRC:
Mô phỏng kiểm chứng thí nghiệm của Ferrari 2012 theo bài báo Concrete fracture prediction using bi-linear softening,” Cement and Concrete Composites Volume  29, Issue 4, 300–312, 2007.

 

06-03-2015 11-28-33 SA
Mô hình thí nghiệm

06-03-2015 11-28-40 SA
Mô hình phần tử hữu hạn trong Abaqus

06-03-2015 11-28-49 SA
Kết quả ứng suất của mô hình.

06-03-2015 11-28-56 SA
So sánh kết quả mô phỏng và thí nghiệm của Ferrari.

Học phí 5 triệu, xem lịch khai giảng ở trên menu hoặc banner. Và đăng ký những thời gian có thể học cũng trên link ở trên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.