Hướng nghiên cứu gồm:
– Mô phỏng kết cấu – Phương pháp phần tử hữu hạn.
– Phân tích phi tuyến kết cấu.
– Cơ học rạn nứt.
– Kết cấu có nhiều lớp vật liệu.
– Áp dụng các mô hình mới vào các phần mềm FEM thông qua subrountine.

Với hướng nghiên cứu như trên sẽ có Abaqus cơ bản và nâng cao. Toàn bộ các tài liệu tham khảo được trích từ sách và các bài báo đã
được công bố bằng tiếng Anh.

Thời lượng trên lớp sẽ được truyền đạt thông qua 8 buổi(16 tiết)
Giáo trình nâng cao ngoài phần chuẩn (3 buổi), còn 5 buổi còn lại sẽ được tùy biến
để phù hơp với nhu cầu của học viên tham gia khóa học.
Đối tượng: học viên đã biết cách sử dụng Abaqus ở mức độ cơ bản, có nhu cầu
tìm hiểu sâu hơn để nghiên cứu thêm.
Mục tiêu: cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên ngành nâng cao và cách
áp dụng trong Abaqus CAE phù hợp với nhu cầu nghiên cứu của học viên.
Buổi 1
 Lý thuyết về phân tích phi tuyến kết cấu:
 Phi tuyến hình học.
 Phi tuyến vật liệu.
 Cách thiết lập các thông số để phân tích phi tuyến trong Abaqus. 
 Lý thuyết về thuật toán giải phi tuyến trong Abaqus. 
 Cách lựa chọn thuật toán, thiết lập thông số về bước thời gian, điều
kiện hội tụ, cách giải phương trình(equation solver) để thu được kết
quả chính xác trong bài toán phi tuyến.
Buổi 2
 Tổng quan về các loại vật liệu trong kết cấu nói chung.
 Lý thuyết về các mô hình vật liệu thường gặp.
 Chi tiết về việc thiết lập thông số và vật liệu và hướng áp dụng
trong Abaqus.
Buổi 3
 Lý thuyết về bài toán tiếp xúc (contact)
 Mặt master – slave.
 Phần tử liên kết mặt cohesive interface element.
 Cách thiết lập thông số và hướng áp dụng trong từng trường hợp.
 Ví dụ minh họa.
(Tự chọn)
 Sơ lược lý thuyết về cơ học rạn nứt.
 Áp dụng Abaqus để giải một số bài toán cơ học rạn nứt.
(Tự chọn)
 Cấu trúc các loại subrountine trong Abaqus.
 Các ví dụ tham khảo.
(Tự chọn)
 Lý thuyết về động lực học kết cấu.
 Áp dụng Abaqus để giải một số bài toán động lực học kết cấu.
(Tự chọn)
 Lý thuyết về X-FEM phần tử hữu hạn mở rộng.
 Áp dụng Abaqus để giải một số bài toán X-FEM.
(Tự chọn)
 Lý thuyết tấm vỏ.
 Áp dụng Abaqus để giải một số bài toán tấm vỏ
(Tự chọn)
 Hướng dẫn bài tập phân tích phi tuyến hình học và phi tuyến vật liệu kết cấu gồm nhiều lớp vật liệu – có hiện tượng bóc tách giữa các lớp.
(Tự chọn)
 Hướng dẫn bài tập phân tích phi tuyến hình học và phi tuyến vật liệu kết cấu bê tông cốt thép.
(Tự chọn)
 Hướng dẫn bài tập phân tích phi tuyến hình học và phi tuyến vật liệu  kết cấu bê tông cốt thép liên hợp.
(Tự chọn)
 Hướng dẫn bài tập phân tích phi tuyến hình học và phi tuyến vật liệu
kết cấu thép.
(Tự chọn)
 Hướng dẫn phân tích một số bài toán địa kĩ thuật sử dụng Abaqus.

Nếu bạn vẫn chưa yên tâm vào khả năng của những giảng viên của trung tâm Advance Cad, có thể kiểm tra các bài báo cáo khoa học mà giảng viên chúng tôi đã thực hiện

Một số dự án đã làm qua:

1. Thí nghiệm kéo tấm FRP :
Mô phỏng kiểm chứng thí nghiệm của Yao(2004) theo bài báo “Experimental
study on FRP-to-concrete bonded joints”, Composites: Part B 36 (2005) 99–113.

06-03-2015 11-27-24 SA

Mô hình thí nghiệm

06-03-2015 11-27-33 SA
a) PTHH thông qua Abaqus.          b)Thực nghiêm.

Dạng phá hoại mẫu VI-3

2. Thí nghiệm dầm công son kép DCB(Double Cantilever Beam):
Mô phỏng kiểm chứng thí nghiệm của Robinson(1990) trong bài báo “A Modified
DCB Specimen for Mode I Testing of Multidirectional Laminates,” Journal of
Composite Materials , 26: 1554-1577,1993.

06-03-2015 11-27-42 SA
Mô hình thí nghiệm.

06-03-2015 11-27-50 SA
Ứng suất trong mô hình Abaqus

06-03-2015 11-27-59 SA
So sánh kết quả với thí nghiệm của Robinson.

3. Thí nghiệm dầm bê tông có vết nứt mồi thẳng đứng:
Mô phỏng kiểm chứng thí nghiệm của Roesler 2007 trong bài báo Concrete
fracture prediction using bi-linear softening,” Cement and Concrete Composites
Volume 29, Issue 4, 300–312, 2007.

06-03-2015 11-28-08 SA
Mô hình thí nghiệm.

06-03-2015 11-28-14 SA
Kết quả ứng suất trong Abaqus.

06-03-2015 11-28-22 SA
So sánh kết quả với thí nghiệm của Roesler
4. Thí nghiệm dầm bê tông cốt thép gia cường tấm FRP và bê tông SFRC:
Mô phỏng kiểm chứng thí nghiệm của Ferrari 2012 theo bài báo Concrete fracture prediction using bi-linear softening,” Cement and Concrete Composites Volume  29, Issue 4, 300–312, 2007.

 

06-03-2015 11-28-33 SA
Mô hình thí nghiệm

06-03-2015 11-28-40 SA
Mô hình phần tử hữu hạn trong Abaqus

06-03-2015 11-28-49 SA
Kết quả ứng suất của mô hình.

06-03-2015 11-28-56 SA
So sánh kết quả mô phỏng và thí nghiệm của Ferrari.

Học phí 5 triệu, xem lịch khai giảng ở trên menu hoặc banner. Và đăng ký những thời gian có thể học cũng trên link ở trên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.