Cam kết của chúng tôi

Hoàn học phí

Hoàn 100% học phí cho bất kỳ học viên tham dự đủ 80% buổi học mà vẫn không giải quyết được công việc của bản thân hoặc không đủ năng lực ứng tuyển công việc ngoài thực tế liên quan.

Chất lượng số 1

Giáo trình và chương trình đào tạo luôn được cập nhật. Giảng viên có kinh nghiệm thực tế và có khả năng sư phạm biết cách truyền đạt chính xác nội dung người học cần, và gia sư thêm cho những học viên yếu có thể theo kịp chương trình học.

Quyền lợi học viên

Ưu đãi nhiều nhất có thể. Sĩ số dưới 10 học viên/lớp đảm bảo chất lượng truyền đạt. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật riêng, đảm bảo trách nhiệm để học viên luôn tiến bộ, hỗ trợ viết CV và tìm việc làm tốt.

Trách nhiệm

Tư vấn chính xác khóa học để người học thuận lợi nhất trong công việc. Hỗ trợ trong và khi hết khóa học. Hỗ trợ thêm DVD, tài liệu nâng cao với giá ưu đãi. Thay đổi khóa học, bảo lưu mà không mất thêm phí

Về Advance CAD

Số 1 Việt Nam về đào tạo ứng dụng máy tính trong Kỹ thuật.

+ Với sứ mệnh nâng cao chất lượng tay nghề cho nhân lực mảng kỹ thuật, đặc biệt là mảng cơ khí, trung tâm Advance Cad luôn cập nhật chương trình đạo tạo theo đúng nhu cầu thực tế của các công ty.
++ Là nơi tập hợp các giảng viên, kỹ sư, cố vấn kỹ thuật dày dạn kinh nghiệm, chúng tôi không chỉ đào tạo mà còn hỗ trợ các công ty thực hiện dự án của mình một cách nhanh chóng và chính xác.
+++ Hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước, hình thức đào tạo linh hoạt, sáng tạo. Với hơn 300 học viên mỗi tháng, đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ, đào tạo đúng nhu cầu thực tế và đây là trung tâm được sự tín nhiệm của hầu hết người học và làm mảng kỹ thuật có ứng dụng máy tính (CAD, CAM, PLM, BIM, CAE, ..).
++++ Hiện nay, chúng tôi đã phát triển bộ phận nghiên cứu mảng công nghệ ứng dụng máy tính và lĩnh vực kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng công nghệ cho các sản phẩm liên quan

Nội dung học

Phần 1. Giới thiệu CAM và phần mềm Mastercam

Học trong 2 giờ

– Giao diện và các tính năng đồ họa
– Định nghĩa về CAM và ứng dụng của cam trong quá trình sản xuất
- Giới thiệu về phần mềm MASTERCAM
- Tương quan phần mềm này với các phần mềm CAM khác
- Kết quả cần đạt được
- Lập quy trình gia công sản phẩm

Phần 2 * Giới thiệu - thiết lập các thông số ban đầu cho Mastercam.

Học trong 2 giờ

- Thanh tiêu đề
- Thanh menu
- Thanh công cụ
- Thanh nhập liệu
- Thanh quản lý thuộc tính
- Thanh quản lý đường chạy dao và khối solid
- Vùng làm việc

Phần 3 * Hướng dẫn thiết kế trên Mastercam

Học trong 5 giờ

- Line và các lệnh phụ đi kèm
- Circle và các lệnh phụ đi kèm
- Regtangle và các lệnh phụ đi kèm
- Fillet Chamfef, Trim/join và chức năng phụ đi kèm
- Cad 3D

Phần 4 – Hướng dẫn lập trình CAM 2D

Học trong 4 giờ

- Các bước khởi tạo chu trình gia công
- Các lệnh chạy dao 2D: Facing, Contour, Pocket, Drill, Engraving
- Chu trình gia công thô
- Chu trình gia công tinh
- Xuất NC-code - Thực hành gia công 2D

Phần 5 – Hướng dẫn lập trình CAM 3D

Học trong 8 giờ

- Các bước khởi tạo chu trình gia công - Các lệnh chạy dao 3D thô: Parallel, Radial, Project, Flowline, Contour, Restmill, Pocket - Các lệnh chạy dao 3D tinh: Parallel, Parallel steep, Radial, Project, Flowline, Contour, Shallow, Pencil, Leftover, scallop, blend - Xuất NC-code - Thực hành gia công 3D

Phần 6 – Ôn tập - kết thúc khóa học

Học trong 7 giờ

- Thực hành gia công chi tiết máy điển hình.
- Thực hành gia công khuôn.
- Xuất NC-code, hiệu chỉnh NC-code
- Giải đáp hỗ trợ học viên ứng dụng vào công việc.

Tại sao bạn nên chọn Advance CAD