Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Số trang: 51

Dung lượng: 726KB

Nội dung tài liệu: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Nhu cầu tự động hóa ở Việt Nam
1.2 Mục tiêu của đề tài
1.3 Tính tối ƣu của đề tài
CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ
2.1 Giới thiệu về Mạch Arduino UNO R3
2.2.1 Đặc tính nổi bật
2.2.2 Thông số kỹ thuật
2.3 Module SIM900A
2.4 Giới thiệu về màn hình LCD 16×2:
2.5 Module chuyển đổi I2C cho LCD10602
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MẠCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH
3.1 Thiết kế mạch trên Proteus:
3.2 Sơ đồ mạch in:
3.3 Phần viết chƣơng trình
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ HỨỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI

Tự động hóa là một lĩnh vực công nghệ rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi quốc gia. Khi ngành này phát triển và đƣợc ứng dụng rộng rãi thì nó sẽ góp phần cải thiện đáng kể năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhưng hiện tại ở nước ta ngành này vẫn còn rất thiếu và yếu về quy mô lẫn năng lực làm chủ công nghệ. Điều đó điều đó là hạn chế rất lớn cản trở sự phát triển về mọi mặt của đất nước. Nhưng nhìn về mặt tích cực thì đó cũng là cơ hội để ngành này khai thác nhu cầu rất lớn từ nền sản xuất còn khá lạc hậu của nƣớc ta.
Và nghành tự động hóa trong nông nghiệp tại nước ta lại càng thiếu và yếu rất nhiều, đòi hỏi nhành phải đi sâu vào giải quyết nhiều vấn đề để nâng cao chất lượng cũng nhƣ số lượng của sản xuất nông nghiệp tại nước ta.

Điều khiển máy bơm nước bằng sóng điện thoại, wifi không còn là chủ đề nóng bỏng gì nữa nhưng nó chính là nền tảng cho sự phát triển của những công nghệ khác ứng dụng cho sản xuất nông nghiệp. Hôm nay Advancecad xin giới thiệu lại cho bạn đọc tài liệu  điều khiển máy bơm nước bằng sóng wifi và sóng điện thoại của tác giả Ngô Văn Hoàng để những bạn mới tìm hiểu về IOT hay Arduino có cái nhìn tổng quan và dễ tiếp cận với lĩnh vực này hơn.

Link download tài liệu: 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.