Trong bất cứ phần mềm nào thì phần chiến lược chạy dao rất quan trọng, đảm bảo được độ chính xác gia công, đồng thời nếu chọn sai thì không thể xuất được đường chạy dao, do đó trước tiên phải hiểu các thông số này để thao tác cho chính xác.

gia cong nx

Cut Direction (hướng cắt):

Climb Cut (phay thuận), Conventional Cut (phay nghịch)
Cut Order (thứ tự cắt):

Lever First (cắt theotừng lớp trước, rồi giảm dần theo chiều sâu);
Depth First (cắt theo chiều sâu trước)
Thay đổi thứ tự cắt ra lệnh cho phần mềm tính toán đường chạy dao để gia công tạo thành một
phần lồi (giống hình hòn đảo) với đáy là chiều sâu lớn nhất, sau đó dao mới nâng lên và gia
công lớp khác. Việc lựa chọn cắt theo chiều sâu trước cho phép giảm được thời gian chạy dao
không (khoảng thời gian để nâng dao lên và tiến dao xuống để gia công lớp kế tiếp nếu ta gia công
theo lớp trước).
Extend at Edges: khoảng cách kéo dài thêm của đường chạy dao vào và ra khỏi chi tiết.

Finish Passes: cắt pass cuối. (Add Finish Passes)
-Number of Passes: số pass cắt.
-Finish Stepover: Lượng ăn dao ngang cho pass cuối