Lệnh Detail cho chép chúng ta tạo ra hình cắt, mặt cắt từ một hình chiếu nào đó trên bản vẽ.

Trên bản vẽ chúng ta có 3 hình chiếu cơ bản sau đây:

Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Section  trên thanh công cụ.

Di chuyển con trỏ chuột về lại màn hình đồ họa, vẽ một đường thẳng trên hình chiếu như hình sau đây.

Sau đó, kéo sang một hướng nhất định để xác định hướng cắt, nhấp Continue để tiếp tục quá trình.

Xuất hiện hộp thoại Section View, chúng ta thiết lập như trong hình.

Xác định vị trí cho mặt cắt và nhấp chọn OK.