Mọi người hay nhầm tưởng là trong quá trình tách khuôn ta phải xử lý undercut rồi mới tách khuôn được, nhưng không phải vậy, Bạn cần phải nắm rõ trình tự thiết kế khuôn, và nên xem ở các video liên quan.
Sau khi tách được khuôn đực khuôn cái thì ta mới xử lý undercut, việc xử lý undercut theo phần mềm có vẻ phức tạp nhưng bạn phải tham khảo các cơ sở vật chất và bộ phận khuôn bạn có và áp dụng cho sản phẩm của mình. Tránh tốn kém không cần thiết khi sử dụng các chi tiết tiêu chuẩn mà không tận dụng được chi tiết sẵn có.

Ta thường dùng lệnh Creatbox để tạo các insert cho khuôn và xử lý undercut.
Video hướng dẫn xử lý undercut cho khuôn.
Đây là cũng là video trích trong quá trình giảng dạy online, do đó đôi khi không liên tục.