• video

Video thiết kế nâng cao NX 8.5

Video thiết kế nâng cao NX 8.5
Đánh giá!

Video hướng dẫn người học những lệnh thường dùng khi thiết kế mặt NX, bạn sẽ hiểu cách dựng hình, xây dựng đường cơ trước khi dựng hình chính xác. Chúng tôi mong muốn bạn hiểu được khả năng phần mềm có phù hợp với nhu cầu thực tế và từ đó chọn phần mềm thích hợp cho cá nhân hoặc công ty.

Video hướng dẫn khá đầy đủ các lệnh thiết kế nâng cao NX.

 

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments