• video

Video sử dụng Moldflow 2013

Video sử dụng Moldflow 2013
Đánh giá!

Đây là video hoàn chỉnh nhất về sử dụng moldflow 2013, bạn không phải mất thời gian tự học, sản phẩm thực hành bạn có thể tìm trong thư mục trainning của phần mềm hoặc có thể chọn một sản phẩm bất kì và làm theo.
Khi phân tích quan trọng là hiểu các chế độ và các kết quả, cần đọc thêm các tài liệu chuyên ngành khuôn mẫu để có thể hiểu rõ thông số và tác động của chúng tới các loại khuôn.

Hướng dẫn phân tích dòng chảy nhựa hoàn chỉnh với Moldflow 2013

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments