Phần mềm SSCNC là phần mềm dùng đề mô phỏng quá trình gia công trên máy tính. Thông qua phần mềm này người học lập trình CNC sẽ dễ dàng hình dung hơn về quá trình gia công. Nếu như không có máy CNC để hướng dẫn trực tiếp thì đây là công cụ hỗ trợ học CNC tốt nhất, người học sẽ dễ dàng biết cách setup phôi, setup dao, cách nạp code NC vào máy,…. Điều này sẽ giúp người học tự tin hơn khi tiếp xúc với máy thực tế, phần mềm SSCNC được tích hợp đầy đủ các đời máy phay và máy tiện.

congnghecnc

Ngoài chức năng mô phỏng đường chạy dao thì việc nhà sản xuất mô phỏng bảng vận hành điều khiển rất gần với thực tế gia công cũng là một yếu tố hay giúp người học nhanh chóng tiếp cận thực tế ngay từ khi học. SSCCN đáp ứng được những yêu cầu trên.Với SSCNC, người học có thể dễ dàng tiếp cận với thực tế gia công vì những thiết kế về cấu trúc màn hình, panel điều khiển đều giống với các máy trong thực tế gia công. SSCNC rất hữu dụng với sinh viên cơ khí, đặc biệt là cơ khí chế tạo

Bài 1. Các thao tác lập trình mô phỏng CNC với SSCNC

Bài 2. Bảng điều khiển CNC và các phím lệnh CNC

Bài 3: Set gốc phôi, đồ gá và khai báo dao cụ máy CNC Fanuc
https://www.youtube.com/watch?v=4klaZP_pn-c&

Bài 4: Các cách khai báo chiều cao set dao theo hệ tọa độ tuyệt đối
https://www.youtube.com/watch?v=mEFNrID_ZuU

Bài 5: Các cách set chuẩn gia công CNC theo trục Z theo hệ tọa độ tương đối
https://www.youtube.com/watch?v=pIuc828BzAY

Bài 6: Xét chuẩn gia công X,Y,Z cho phôi trên máy CNC Fanuc
https://www.youtube.com/watch?v=HEC4wTWMzMw

Bài 7: Viết chương trình, Xóa và Nạp chương trình CNC từ máy tính