SSCNC là một trong những phần mềm mô phỏng CNC trực quan, sinh động.

Ngoài chức năng mô phỏng đường chạy dao thì việc nhà sản xuất mô phỏng bảng vận hành điều khiển rất gần với thực tế gia công cũng là một yếu tố hay giúp người học nhanh chóng tiếp cận thực tế ngay từ khi học. Phần mềm SSCN đáp ứng được những yêu cầu trên.

Với phần mềm SSCNC, người học có thể dễ dàng tiếp cận với thực tế gia công vì những thiết kế về cấu trúc màn hình, panel điều khiển đều giống với các máy trong thực tế gia công. Phần mềm SSCNC rất hữu dụng với sinh viên cơ khí, đặc biệt là cơ khí chế tạo

Swansoft_CNC_Simulator

Bài viết này chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phần mềm SSCNC ( mô phỏng CNC ) Thông qua loạt video hướng dẫn đầy đủ cách sử dụng . Tác giả của video này là người đi giảng dạy lâu năm và rất có kinh nghiệm trong việc sử dụng phần mềm này.

Untitled

Link download video hướng dẫn sừ dụng phần mềm SSCNC: (Trong link đã có file cài đặt)

https://drive.google.com/drive/folders/0B_zp3j7eVz_peGNUSnN4V3lTZEk