Khi phân tích dòng chảy nhựa, bạn sử dụng Moldflow thì kết quả sẽ được đầy đủ nhất, bên cạnh đó có thể xem phần mềm MOldex3D,đây là phần mềm mạnh về phân tích dòng chảy nhựa, để làm việc một cách hiệu quả chúng ta phải trang bị nhiều kiến thức có thể và từ đó chọn ra giải pháp tốt nhất.
Video bên dưới sẽ giúp bạn đọc kết quả khi phân tích dòng chảy nhựa với Moldflow, bên cạnh đó bạn cũng hiểu được ý nghĩa của các thông số và có những thông số nào cần quan tâm khi ép phun.