Vẽ cơ khí_Bài 29 : Ứng dụng và ghi kích thước Then vát

Vẽ cơ khí_Bài 29 : Ứng dụng và ghi kích thước Then vát
Đánh giá!

moi-ghep-then

Đặc điểm: Hình dáng then phức tạp nhất gồm đầu then, thân có vát nghiêng dùng đóng then vào và tháo then ra, thân then hình nêm có độ dốc 1/100, tiết diện then hình chữ nhật 4 góc được vát tròn 4 góc. Then vát có những đặc điểm:
– Khó chế tạo then cũng như xọc rãnh trên lỗ vì rãnh then cũng có độ dốc 1/100. Then chỉ dùng ghép các chi tiết ở đầu trục, giữa thân trục không thể dùng then vát được.
– Then vát vừa truyền chuyển động quay vừa có tác dụng chận dọc trục nên trục có thể không cần vai chận.
– Lực nêm lớn nên dễ sinh ra mất đồng tâm giữa chi tiết lắp và trục, vì vậy không thể dùng khi tốc độ quay cao hay chi tiết quay quá lớn và chế độ lắp giửa trục và lổ phải chặt.
– Then vát là loại then duy nhất tiếp xúc hết 4 mặt then với rảnh trên truc và rảnh trên lỗ.
– Then vát là loại then duy nhất tiếp xúc có 4 góc được bo tròn để dễ lắp.

Phạm vi sử dụng:

– Then vát chỉ dùng trong sản suất nhỏ, thủ công.
– Đầu then chìa ra ngoài gây nguy hiểm cho người vận hành nên then vát chỉ dùng khi tốc độ quay chậm dưới 200 vòng/ph, các thiết bị quay tay.

then-vat

then-vat1

then-vat2

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Posted in: