qui-uoc-moi-ghep-ren

Do ren có hình dáng phức tạp, là đường xoắn ốc nên trong vẽ kỹ thuật, theo TCVN ta chỉ vẽ qui ước ren theo nguyên tắc sau:

• Đối với vít
– Đỉnh ren vẽ bằng nét cơ bản.
– Chân ren bằng nét liền mảnh (một số tiêu chuẩn khác trên thế giới vẽ nét mảnh đứt khúc)
– Khoảng cách từ chân ren đến đỉnh ren bằng lần bước ren tức 0,866p nhưng rất khó nhớ nên TCVN quy định đường kính chân ren bằng 0,85d đường kính đỉnh ren.

qui-uoc-moi-ghep-ren1

qui-uoc-moi-ghep-ren2

qui-uoc-moi-ghep-ren3

• Đối với đai ốc nếu vẽ rời một mình thì vẽ nét cơ bản cho đường kính trong (chân ren) và nét mảnh cho đường kính ngoài (đỉnh ren), vậy:
– Đường chân nét cơ bản.
– Đỉnh ren vẽ nét mảnh.

• Khi vẽ một mối lắp giữa vít và đai ốc thì ưu tiên cho vít
– Tiết diện mà vít và đai ốc bắt đầu tiếp xúc phải vẽ nét cơ bản từ đỉnh đến chân ren.
– Khi cắt đai ốc nét gạch vật liệu phải trọn vẹn lên đến hết phần ren đai ốc.

Vẽ ren ở tiết diện mặt đầu cả vít và đai
Ren vẽ cung tròn nét mảnh lớn hơn 3/4 vòng tròn, cung biểu ren thường khuyết ở phần tư thứ 3.
Đường kính đỉnh ren và bước ren thường chọn theo tiêu chuẩn để tiện chế tạo. Ngoài các dụng cụ cắt ren định hình cho ren trong là tarô (Pháp: Taraud, Anh: Tap) và ren ngoài là fide, bàn ren (Pháp Fillìere, Anh: Dice) dùng cho các đường kính nhỏ hơn 16, các ren đường kính lớn được chế tạo bằng tiện tinh hoăc tiện thô sau đó sửa lại bằng tarô hay bàn ren.