Catalog Relation (CR)là mối quan hệ giửa các chi tiết trong một cụm lắp ráp (hay các kích thước giửa các chi tiết trong cụm lắp ráp, (nó bao gồm các formula ) – trong đó có một chi tiết được chọn làm chi tiết chính, các chi tiết khác thay đổi theo kích thước của chi tiết này), các (CR) này theo kiểu cha/con và tạo ra các kiểu quan hệ ràng buộc / các kiểu quan hệ >,<,=, hay f(x) với các chi tiết con. Ví dụ như cái kích thước này nó thay đổi nhưng nó luôn nằm trong 1 khoảng (a,b) nào đó, a<x<b…

Các kiểu quan hệ này cho phép catalog của mình được sắp sếp và phân lọai (dùng để dể dàng chọn lựa và lấy chi tiết, cụm chi tiết từ catalog – ví dụ bạn chọn con bulông thì “tiêu chí” đầu tiên là quan tâm đến đường kính). Để cho dể hiểu bạn lấy một cụm slider từ trong Catalog, khi bạn browse đến thư mục chứa catalog này bạn chỉ thấy duy nhất 1 thông số cho bạn chọn là chiều dài slider Z180..,.., bạn chỉ chọn các giá trị của Z mà thôi

catalogue relation cimatron

catalouge cimatron