Tự học solidworks_Ràng buộc trùng

Tự học solidworks_Ràng buộc trùng
Đánh giá!

Coincident  :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau đó chọn vào tùy chọn  Coincident   như sau

Lúc này hai bề mặt sẽ tiếp xúc với nhau như hình

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.