Tự học solidworks_Ràng buộc đồng tâm

Tự học solidworks_Ràng buộc đồng tâm
Đánh giá!

4.2.4 Concentic :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau  đó chọn vào tùy chọn  Concentic    như sau

Lúc này hai bề mặt sẽ đồng tâm với nhau như hình

 

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.