Lệnh Detail cho chép chúng ta tạo ra hình cắt, mặt cắt từ một hình chiếu nào đó trên bản vẽ.

Trên bản vẽ chúng ta có 3 hình chiếu cơ bản sau đây:

Để thực hiện được lệnh này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Detail   trên thanh công cụ.

Di chuyển con trỏ chuột về lại màn hình đồ họa, nhấp chuột bất kỳ để xuất hiện hộp thoại Detail View. Tùy chỉnh hộp thoại như hình dưới đây.

Về tại bản vẽ tạo một đường tròn bao quanh vị trí cần trích.

Sau đó, nhấp chuột để xác định vị trí cho hình trích, kết quả sẽ được như hình sau đây.