Trung tâm solidworks_Ràng buộc tiếp tuyến

Trung tâm solidworks_Ràng buộc tiếp tuyến
Đánh giá!

4.2.5 Tangent  :

Để thực hiện các quan hệ ràng buộc này, chúng ta nhấp chọn vào lệnh Mate . Xuất hiện hộp thoại Mate như sau

Ở phần Mate Selections, chọn vào hai bề mặt cần ràng buộc, sau  đó chọn vào tùy chọn  Tangent    như sau

Lúc này hai bề mặt sẽ vuông góc với nhau như hình

 

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.