Trong chương này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Drawing, các công cụ hiệu chỉnh để tạo ra một bản vẽ chi tiết 2D hoàn chỉnh.

Có 3 cách để tạo môi trường làm việc mới

  • File – > New
  • Nhấp chọn biểu tượng lệnh New
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N

Chọn vào Drawing để bắt đầu với việc tạo bản vẽ chi tiết.

Xuất hiện hộp thoại Sheet Format/Size dùng để lựa chọn khổ giấy và các tùy chọn liên quan. Nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại.