Trung tâm solidworks_Bản vẽ chi tiết

Trung tâm solidworks_Bản vẽ chi tiết
Đánh giá!

Trong chương này trình bày các lệnh trên thanh công cụ Drawing, các công cụ hiệu chỉnh để tạo ra một bản vẽ chi tiết 2D hoàn chỉnh.

Có 3 cách để tạo môi trường làm việc mới

  • File – > New
  • Nhấp chọn biểu tượng lệnh New
  • Nhấn tổ hợp phím Ctrl + N

Chọn vào Drawing để bắt đầu với việc tạo bản vẽ chi tiết.

Xuất hiện hộp thoại Sheet Format/Size dùng để lựa chọn khổ giấy và các tùy chọn liên quan. Nhấp chọn OK để xác nhận và đóng hộp thoại.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.