Bạn có thể sử dụng phiên bản NX mới hơn hoặc cũ hơn nhưng thật sự cũng không khác nhau nhiều, chỉ khác nhau một chút về giao diện và chỉ cần có thể sử dụng nx cơ bản là bạn có thể hoàn toàn nắm được nội dung video, video hướng dẫn hoàn chỉnh và chi tiết về xuất bản vẽ và cách thể hiện bản vẽ 2D, tùy tiêu chuẩn mà bạn tạo hình chiếu, hình cắt, mặt cắt một cách phù hợp.
Bên dưới là video hướng dẫn trình bày bản vẽ với NX 8.5