Thiết lập màu sắc trong cimatron

Thiết lập màu sắc trong cimatron
Đánh giá!

Vào Tools- Preferences Editor là có hết. Ở trong đó có rất nhiều tùy chọn.

Sau khi chọn xong màu sắc bạn muốn lưu lại thành mặc định cho những lần sau thì nhớ chọn All application (chỗ mình khoanh đỏ trong hìn bên dưới) rồi nhấn ok là được.

mau sac cimatron

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Posted in:

Leave a Reply

Your email address will not be published.