Thiết kế và tách khuôn giày dép: Thời gian học 16 buổi.

Không chỉ học về phần thiết kế giày dép, bạn còn được học tách khuôn trên phần mềm này, tùy sản phẩm của bạn, bạn có thể học thiết kế trên Powershape hoặc trên Rhino đều được. Sau đó sẽ dùng phần mềm Powershape để tách khuôn.

degiaypowershape

Chương trình đào tạo:

 

 1. Tiềm hiểu sơ lược, cách sử dụng phần mềm Delcam Powershape 2013.
 2. Công cụ khung dây khi thiết kế
 3. Các mặt làm việc
 4. Các tùy chọn và cách chọn đối tượng
 5. Công cụ tạo phác thảo
 6. Công cụ tạo khối
 7. Các lệnh hiệu chỉnh khối
 8. Bài tập thực hành
 9. Công cụ tạo mặt
 10. Tạo mặt một cách tự động
 11. Công cụ hiệu chỉnh mặt
 12. Bài tập thực hành
 13. Tiềm hiểu về cấu tạo, những điều kiện để thiết kế đế giày, dép.
 14. Thiết kế 3D đế giày, dép từ bản vẽ thiết kế 2D.
 15. Thiết kế 3D đế giày, dép từ mẩu sốp.
 16. Thiết kế 3D đế giày, dép từ mẩu có sẳn (can 3D).
 17. Xuất bản vẽ ( từ 3D sang 2D)
 18. Thiết kế Logo và chữ trên đế.

Phần tách khuôn

 1. Quy trình Thiết kế khuôn trên Powershape
 2. Phân tích và xác định lõi và lòng khuôn
 3. Tính toán và lựa chọn mặt phân khuôn
 4. Hiệu chỉnh, thêm bớt mặt phân khuôn
 5. Bố trí lòng khuôn theo từng loại sản phẩm
 6. Tính toán hệ thống kênh dẫn, miệng phun,..
 7. Tách khuôn
 8. Xuất bản vẽ khuôn

  Học phí: Call 0979003106
  Thời gian học: Buổi tối hoặc cuối tuần, có thể học tại trung tâm hoặc học Online.
  Cấp chứng chỉ và tài liệu, giáo trình đầy đủ, miễn phí, hỗ trợ sau khi học.