Sử dụng tính năng ScanTo3D của phần mềm Solidworks, bạn có thể mở các file scan từ bất kì máy scan 3D nào ( lưới hoặc đám mây điểm), hoặc các dữ liệu đường cơ từ phần mềm toán học, chuẩn bị dữ liệu rồi chuyển chúng qua mô hình mặt hoặc khối.

Khi bạn mở dữ liệu quét, bạn có thể mở nó như một file thiết kế mới hoặc nhập chúng vào môi trường đang làm việc. Click Options ở hộp thoại open, và thiết lập tùy chọn.

thiet-ke-nguoc-solidworks

ScanTo3D giúp giảm đáng kể thời gian yêu cầu để xây dựng khối từ các dữ liệu không ở dạng số. Người thiết kế có thể dung công cụ ScanTo3D cho các mục đích sau:

 • Thiết kế sản phẩm y tế – Tạo các bộ phận, nội tạng, .. dung cho mục đích tham khảo hoặc lắp ghép .

  huong-dan-solidworks
 •  Quét và tạo lại hình học của bàn tay thông qua lệnh Surface Wizard’s Automatic creation.
 • Thiết kế sản phẩm dân dụng – Tạo lại dạng số hóa từ các concept từ các mẫu bạn tạo bởi đất sét, xốp, …
 • Thiết kế cơ khí –  Tạo nhanh các tham chiếu cho sản phẩm gốc- OEM parts.

ScanTo3D chỉ có trên SolidWorks Premium. Để kích hoạt ScanTo3D, click Tools > Add-Ins, và chọn ScanTo3D.

Nếu bạn có máy quét 3d NextEngine, click NextEngine Scan (ScanTo3D toolbar) hoặc Tools > ScanTo3D > NextEngine Scan  để khởi động máy NextEngine.

 

Tổng quan về quy trình quét 3D với solidworks

quet-mau-solidworks

 Hai phương pháp để chuyển dữ liệu quét sang mô hình khối.

Bán thủ công: Direct Mesh Referencing

Tạo lưới trực tiếp hữu dụng cho các sản phẩm dân dụng, các bề mặt rất phức tạp.
Bán tự động với Wizards

Công cụ Mesh Prep và Surface Wizards sẽ chỉ dẫn bạn trình tự dùng ScanTo3D.

 Phương pháp bán thủ công

Sử dụng Surface Wizard’s Automatic creation để tự động tạo các mặt từ lưới. Surface Wizard’s Guided creation yêu cầu người dung phải làm việc hiệu quả để tạo trước các hinh dạng tương đối, do đó nó chỉ thích hợp với các sản phẩm đơn giản. ( như các chi tiết máy),  nhưng không dung cho các chi tiết phức tạp.

quet-3d-solidworks

 1.  Phương pháp bán tự động sử dụng Wizards Mở dữ liệu quét (File lưới hoặc đám mây điểm).
 2.  Chuẩn bị lưới bằng cách dùng Mesh Prep Wizard để tạo các đối tượng lưới.
 3.  Cắt xem phần lưới dung công cụ Section View  (View toolbar).
 4.  Phác thảo các cơ 2D và 3D trên các lưới.
 5.  Tạo mặt sử dụng các cơ.  Dùng Curve Wizard để tạo các đường tiết diện và đường biên dạng.  Bạn cũng có thể nhập và hiệu chỉnh file IGES, IBL, CSV, và TXT chứa các dữ liệu điểm dung xác định đường.
 6.  Phân tích và làm mượt các mặt sử dụng công cụ Deviation Analysis.
 7.  Cắt và nối các mặt.
 8.  Tạo mô hình khối.

Công cụ Mesh Prep và Surface Wizards giúp bạn làm theo các bước đúng quy trình với ScanTo3D.

Nếu bạn đã có các dữ liệu lưới đã sử lý ( loại bỏ các điểm thừa),  chỉ cần dùng Surface Wizard để tạo mô hình khối.  Sử dụng Surface Wizard để tự động tạo các bề mặt hữu cơ hoặc các dạng hình hình học tư do. Dùng các công cụ để phân tích mặt. sử dụng Deviation Analysis để phân tích và hoàn thiện mặt.

 1.  Mở dữ liệu quét (File lưới hoặc đám mây điểm).
 2.  Chuẩn bị lưới sử dụng Mesh Prep Wizard để tạo các đối tượng lưới.
 3. Sử dụng Surface Wizard để tạo mặt từ các đối tượng lưới, dung hướng dẫn tạo một cách tự động.
 4.  Cắt và nối các mặt.
 5. Tạo và mô hình khối.

Nếu bạn đang cần tìm tài liệu thiết kế ngược liên quan hoặc các khóa học thiết kế ngược chất lượng thì tham khảo luôn.