Thiết kế khuôn hoàn chỉnh với EMX6

Thiết kế khuôn hoàn chỉnh với EMX6
Đánh giá!

EMX là phần hỗ trợ thiết kế khuôn trên phần mềm PRoe, với tài liệu này chúng tôi hướng dẫn người học hoàn chỉnh tất cả các tính năng của modul này, từ phần sử dụng các lệnh đến nhập chi tiết, tách khuôn, và thiết lập một kết cấu khuôn hoàn chỉnh theo các tiêu chuẩn từ các nhà sản xuất thành phần khuôn.

EMX6

Số trang: 220 trang

Xem Giá bán và thông tin chi tiết

Mục lục:

MỤC LỤC

 

Chương I. Trình tự thiết kế một bộ khuôn hoàn chỉnh…………………………………… 1

Chương II. Tạo mới một Project……………………………………………………………………. 3

Chương III. Các thành phần cơ bản của khuôn……………………………………………. 13

Chương IV. Thiết kế hệ thống dẫn hướng…………………………………………………….. 79

Chương V. Đinh vít……………………………………………………………………………………….. 98

Chương VI. Chốt định vị…………………………………………………………………………….. 109

Chương VII. Trụ đỡ…………………………………………………………………………………….. 118

Chương VIII. Chốt đẩy……………………………………………………………………………….. 127

Chương IX. Thiết kế hệ thống làm mát………………………………………………………. 143

Chương X. Thiết kế kênh dẫn nóng…………………………………………………………….. 156

Chương XI. Khoá cài………………………………………………………………………………….. 171

Chương XII. Hệ thống con trượt………………………………………………………………… 185

Chương XIII. Chốt nâng tạo gờ………………………………………………………………….. 199

Chương XIV. Mô phỏng đóng mở khuôn……………………………………………………. 210

Nội dung mẫu từ trang 47 đến 70:
khuonemx

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.