Thanh lệnh Curve trong phần mềm Rhinoceros 5

Thanh lệnh Curve trong phần mềm Rhinoceros 5
Đánh giá!
Nhập lệnh từ dòng nhắcKích chuột vào thanh công cụ
Command :   curve  ,….Kích tùy chọn tương ứng thanh lệnh

294

 

295Vẽ phác thảo đường cong theo theo biên dạng,vẽ phác tùy  chọn.

296

– Control point curve ( kích chuột trái) :vẽ đường cong thông qua các điểm

– curve through curve (kích chuột phải ) : vẽ đường cong mà các điểm đã được định trước.

297

298Vẽ phác thảo đường cong theo theo biên dạng,vẽ phác tùy  chọn.

– Curve :interpolate points (kích chuột trái ) : vẽ phác thảo đường cong theo các điểm đã định trước,các điểm này nằm trên đường cong.

-Handle curve (kích chuột phải ): chỉnh sửa đường cong

 299Lệnh này dùng vẽ đường parabol

Thao tác lệnh : chọn lệnh

Kích điểm thứ nhất : đáy parabol

Kích điểm thứ 2 :bất kỳ nằm trên trục đối xứng

Của parabol

Điểm thứ 3 kéo nhả .

300

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.