Thanh lệnh Arc (cung tròn) trên rhino

Thanh lệnh Arc (cung tròn) trên rhino
Đánh giá!

Nhập lệnh từ dòng nhắcKích chuột vào thanh công cụ
Command   : Arc ,…. 346

 

347 Hình vẽ thao tác minh họa :

348

349Vẽ cung tròn khi biết điểm đầu, điểm cuối và một điểm thuộc cung tròn

Hướng dẫn minh họa theo hình vẽ

+ arc :start,end,point on arc                               + arc : start,poin on arc,end

vẽ cung tròn khi biết điểm đầu và

điểm cuối của cung (điểm 1 và 2)

điểm 3 thuộc cung tròn xác định

bán kính của cung

350  351

352vẽ cung khi biết điểm đầu ,cuối và hướng xác định cung tròn

353  355

354vẽ cung tròn khi biết điểm đầu và điểm cuối và hướng  xác định cung tròn đó.

Kích chuột vào biểu tượng

chọn điểm số 1 là điểm bắt đầu cung

chọn điểm số 2 là điểm cuối của cung

điểm 3 xác định bán kính của cung

kích tùy chọn hoặc nhập chính xác bán kính cung vào dòng nhắc

356

357     358

363vẽ cung tròn tiếp tuyến với đường cong

+ Arc : tangent to curves ( cung tròn tiếp tuyến với đường cong )

+ Arc : tangent,tangent,radius (cung tròn tiếp tuyến ,tiếp tuyến,bán kính).

Thao tác lệnh

Kích chuột vào biểu tượng

Kích chuột vào đối tượng tiếp tuyến điểm  1 và 2 hình minh họa

nhập bán kính vào dòng lệnh bên dưới

359

Kích vào điểm 3 chọn hướng của cung tròn

 360

361Vẽ cung tròn đi qua  các điểm cho trước

362

Incoming search terms:

  • so sánh rhino

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.