Dùng các nút lệnh trong thanh công cụ chính  để tạo model hoàn thiện. Có 3 phần chính:

418

419 Basic operation and import buttons.

420 Specific footwear buttons.

421 Export and Visibility buttons.