Khi copy một part kèm theo drawing của nó sang một thư mục khác và đổi tên part, drawing đó, làm sao để drawing vẫn còn link( liên kết) đến part mới copy ?
* Có mấy cách như sau:
+ Copy nguyên thư mục, ví dụ “chi tiet 1″( với các file bên trong là “Chi tiet 1.sldprt” và drawing của nó là ” Chi tiet 1.slddrw) thành thư mục ” chi tiet 2″.

rf2 rf3

+ đổi tên các file trong thư mục ” chi tiet 2″. Chọn file “chi tiet 2.slddrw”, bấm và nút Reference góc dưới.

rf4
+ file drawing này vẫn bị link đến part cũ ở thư mục ” chi tiet 1″. Bấm đúp vào icon trước tên file part, tìm đường dẫn đến file part “chi tiet 2″ của thư mục ” chi tiet 2″, Open, OK, Open.
rf5

rf6
Lúc này ta đã được file drawing mới liên kết hoàn toàn với file part mới.

Hãy cẩn thận khi bạn muốn copy các file có reference đến các file khác.

* Cách thứ hai nhanh gọn hơn là sử dụng công cụ “Pack and Go”, trong menu File.
Cách này đơn giản, sử dụng sẽ biết ngay.
* Cách thứ ba là sử dụng chương trình ” Solidworks Explorer” thường có khi cài Solidwork. Nó cho phép “rename” chi tiết, và tự động liệt kê các file có reference ( tham chiếu) đến nó …