Không ai có thể giỏi một thứ gì đó trong ngày một ngày hai, mọi thứ đều cần có thời gian, nếu bây giờ bạn chưa cần ứng dụng ngay solidworks simulation vào công việc thì các bài viết về phần mềm solidworks sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Chỉ cần nắm và hiểu được các thông tin liên quan đến phần mềm solidworks, thì khi cần nghiên cứu sẽ mau chóng hiểu được và biết đâu là phần mà bạn cần quan tâm.
Tích lũy mỗi ngày mỗi ít sẽ giúp bạn thành thạo nhanh chóng mà chả mấy vất vả, và khi hiểu được một số vấn đề cơ bản, lúc gặp các bài viết hoặc tài liệu liên quan chỉ cần bỏ ra một chút là bạn có thể hiểu hết nội dung mà các tài liệu tự học solidworks này đề cập.
Trong hầu hết các phần mềm thì phân phân tích bao giờ cũng phải có phần đặt lực, và xem tác động của nó lên toàn bộ hệ thống, nếu bạn chưa tự tin thì có thể xem ý nghĩa các kí hiệu khi phân tích với Soliworks Simulation.
dat-luc-solidworks

Biểu tượng Tên gọi Ý nghĩa
Fixtures

1
 Khai báo ngàm, vị trí không chuyển vị trên đối tượng được chọn (static, frequency, buckling, hoặc nonlinear study).
Pressures2  Khai báo áp lực lên đối tượng được chọn  (static, frequency, buckling, or nonlinear study).
Forces3 Khai báo lực,  quán tính, mô men cho các đối tượng được chọn (static, frequency, buckling, hoặc nonlinear study).  Các giá trị khác nhau tương ứng với các vị trí thành phần khác nhau.
Gravitys4  Khai báo trọng lực của đối tượng được chọn (static, frequency, hoặc buckling).
Centrifugal Forces5  Khai báo lực hướng tâm (Vận tốc góc/Gia tốc) (static, frequency, buckling, hoặc nonlinear study).
Remote Load/Masss6  Khai báo vị trí lực tác động trên một nhóm các mặt tương ứng với hệ tọa độ được chọn.
Rigid Connections7   Khai báo liên kết giữa các thành phần hoặc giữa các mặt với nhau.
Bearing Loads8  Khai báo tải trọng  ổ bi tác động lên các mặt trụ, dựa theo hệ tọa độ được chọn.
Temperatures9  Khai báo nhiệt độ của đối tượng được chọn.