Bạn tìm thông số của con dao muốn tạo của 1 công ty dao cụ nào đó.
Ví dụ :http://www.ns-tool.com/cgi-bin/e/docat/dt.php?j=2&s=38
Tạo 1 file NC mới
Vào NC-Process chọn Create Mill & Drill Cutter chọn tiếp nút “New Cutter” rồi nhập các thông số trong cataloge ở trên vào sau đó lưu file này lại dạng .elt là bạn đã có 1 thư viện dao.
– Sau này nếu bạn muốn thư viện dao được thêm vào khi tạo 1 file NC mới thì làm như hình sau:

thuviendaocimatron