Sau khi tạo file làm khuôn xong, mình không thấy 2 hình chữ nhật màu xanh mờ mờ trên UCS 10_1. Khi chuyển sang Load Work thì nó hiện thông báo : ” The Load Work Parts tool cannot be used before a Layout UCS is created in the Layout Part. Active the Layout part and create a Layout UCS in it” và không load được chi tiết.

Khi mình vào Layout UCS để thử tạo UCS thì không pick được points.

layout cimatron

Khi import cái Part vào có tuỳ chọn cho mình chọn cái Layout UCS được viết sẵn trong máy. Ví dụ Layout cho khuôn có 2,3 hoặc 4 chi tiết trên một khuôn. Nếu bạn import part vào rồi mà chưa chọn Layout UCS thì bạn có thể tạo cái mới. Trước hết bạn phải vào Assebbly/ Add new component => để tạo một layer mới tên là Layout UCS, sau đó vào chọn lệnh Layout UCS để tạo UCS trên cái layer mới này.

Cimatron quản lý tất cả các đối tượng theo các layer nằm trên cây History, muốn làm việc trên cái nào thì phải Active nó lên, lúc này các lệnh mới thực hiện được.