trước tiên bạn khởi động môi trường FOmat bằng cách chọn New/Fomat
banveproe
chọn ok xuất hiện hộp thoại để định dạng khổ giấy.
mau ban ve
chọn ok để vào môi trường Fomat. trên thanh toolbar bạn chọn Table > Table
kho giay proe
xuát hiện hộp thoại TABLE CREATE, bạn chọn các tùy chọn như sau:
hinh proe
sau đó bạn kích chuột giữa. (nếu mà chuột bạn ko có chuột giữa thì không nên dùng Pro nhé ) xuất hiện bảng sau với dòng thông báo : hãy nhập khoảng cách giữa các cột.
h6
ở đây tôi nhập khoảng cách giữa các cột là 20 40 20 20 20 20 20 20 40 20.
để làm được điều đó bạn làm như sau: bạn nhập 20 rồi bạn bấm “Enter” trên bàn phím. chú ý : không được bấm “V accept value” ở bên phải đâu nha.
bạn cứ tiếp tục 40 enter 20 enter……20enter sau đó chọn “V” ” accept value” 
xuất hiện tiếp bảng như với thống báo là bạn hay nhập khoảng cách giữa các dòng.
h5
ở đây tôi chọn khoảng cách giữa các dòng là 8 8 8 8 8 8.
bạn cứ nhập 8 enter như bước ở trên……sau đó chọn ” accept value” 
sau đó mình sử dụng công cụ Merga Cell để tạo đc hình như sau: nguyên tắc của công cụ Merge Cell là gộp 2 Ô thành 1 Ô. sau khi hoàn thành ta được :
h9