Có hai cách tạo điểm là nhấp chuột trực tiếp vào vùng đồ họa

Cách thứ hai là nhập tọa độ cho điểm, nhập theo tọa độ x,y,z. Ví dụ như đang vẽ ở mặt XY thì nhập là 30,30 ta sẽ có điểm mới như hình.

1782

Khi nhập bạn sẽ các thông số được hiển thị ở ô nhập bên góc phải phía dưới.