Trong bài này, bạn sẽ học được:

  • Cách chọn 1 hệ thống đơn vị.
  • Tạo lưới.
  • Chọn 1 polyme từ dữ liệu vật liệu.
  • Thiết lập các thông số quá trình điền đầy.
  • Xác định cổng phun.
  • Chạy phân tích.
  • Xem lại các kết quả như vết chìm, đường hàn và co rút.

 tai lieu solidworks

 

LInk tài liệu

https://www.mediafire.com/?gk2qqz7821cids6

File thực hành:

https://www.mediafire.com/?jnwn44d5nyv89v4