areamill

Đây là tài liệu miễn phí có đủ các quy trình phay 2d, như khỏa mặt, phay biên dạng, pocket, khắc chữ, phay rãnh then.
Phần tiện có tiện mặt ngoài, tiện rãnh, tiện ren.

 

FIle pdf màu , có chỉ dẫn chi tiết, người học chịu khó làm theo để nắm được các nội dung của tài liệu.
PHẦN I : VẼ VÀ GIA CÔNG 2D TRÊN MASTERCAM X7 ……………………………………………………………………….. 3
1: Các lệnh vẽ cơ bản trên mastercam x …………………………………………………………………………………. 4
Phay rãnh then ……………………………………………………………………… 30
+ Phay Hốc
PHẦN 2 . GIA CÔNG TIỆN ………………………………………………………………………. 37
Tiện vát
Tiện mặt ngoài
Tiện rãnh ………………………………………………………………………………………………. 49
+ TIỆN REN ………………………………………………………………………………………. 58
Chương 3 : XUẤT CHƯƠNG TRÌNH…………………………………………………………………………………….. 69


Link download. 

https://www.mediafire.com/?p5e0vlq68j064sw

Thêm tài liệu:  Gia công khuôn Mastercam

DVD HƯỚNG DẪN MASTERCAM ĐẦY ĐỦ NHẤT V9-X5 (2011)
200.000đ
Đây là bộ DVD tổng hợp các bài giảng về hướng dẫn MasterCAM trong dự ..a ngay

DVD hướng dẫn phay tiện Mastercam X9 cơ bản

150.000đ
  Xem thêm các tài liệu Mastercam mới nhất Các DV..a ngay
  DVD HƯỚNG DẪN TIỆN TRÊN MASTERCAM X8
120.000đ
Lập trình Tiện Mastercam X8 sẽ giúp người học hiểu được trình tự lập trì..ua ngay

DVD vẽ và thực hành gia công tiện trên Mastercam X7

100.000đ
  Xem thêm các tài liệu Mastercam mới nhất Các DV..a ngay

GIÁO TRÌNH LẬP TRÌNH GIA CÔNG NHIỀU TRỤC MASTERCAM

160.000đ
Ngày nay thì các máy gia công CNC nhiều trục không c&ogr..
  GIÁO TRÌNH MASTERCAM X5 VÀ DOWNLOAD MASTERCAM X5
300.000đ 180.000đ
Nếu bạn đang nghiên  cứu về phần mềm Mastercam mà chưa tìm thấy tài ..