Trong tài liệu gia công nhiều trục của mastercam X6 chúng tôi đã giới thiệu qua các lý thuyết và bài tập về gia công nhiều trục, tuy nhiên còn nhiều thiếu sót, do phần gia công nhiều trục là phần khó và cũng ít được ứng dụng.

và để khắc phục những sai sót của tài liệu nhiều trục cho phiên bản mastercam X6, chúng tôi đã bổ sung thêm phần bài tập và một số quy trình gia công nâng cao cho tài liệu này, do đó khách hàng yên tâm là tài liệu đã được hiệu đính.

Còn với tài liệu gia công 4-5 axis mastercam x7, chúng tôi đã khắc phục từ cách trình bày ở dạng khung dây, để khi in người học sẽ thấy rõ các đường chạy dao, kết cấu của chi tiết, chứ không còn dạng khối, khi in ra sẽ bị đen khó theo dõi.

Đồng thời chúng tôi đã hoàn thiện thêm gần hết các công đoạn gia công 4-5 axis, hoàn thiện phần file thực hành và cả bài tập đi kèm sao cho dễ hiểu nhất, tránh các kiến thức hàn lâm, làm nhiều người khó theo.

nhieu truc x7

Số trang: 136 trang A4

Giá: 180.000 vnd.

Mục lục:

I.        Giới thiệu tổng quan. 1

II.       Các kiến thức cơ bản trong gia công nhiều trục. 2

III.     Tổng quan về điều khiển đường chạy dao trong gia công nhiều trục. 5

IV.     Giao diện làm việc. 8

V.       Lập chương trình gia công Projection Toolpath. 11

5.1      Bắt đầu quá trình lập trình gia công với lệnh Projection Toolpath. 11

5.2      Lựa chọn máy gia công, tùy chỉnh dao cụ và thiết lập phôi 12

5.2.1      Lựa chọn máy gia công. 12

5.2.2      Tùy chỉnh  file gia công. 13

5.2.3      Thiết lập các thông số dao cụ trong Tool settings. 13

5.2.4      Thiết lập phôi gia công. 14

5.2.5      Tùy chỉnh level 16

5.3      Lập trình đường chạy dao Projectin 5-Axis. 16

5.4      Sử dụng lệnh Backplot để mô phỏng đường chạy dao. 22

5.5      Sử dụng lệnh Verify để mô phỏng quá trình gia công. 24

5.6      Xuất chương trình gia công – Post Processing. 26

VI.     Lập chương trình gia công Rotary 4 axis. 28

6.1 Bắt đầu quá trình lập trình gia công với lệnh Projection Toolpath. 28

6.2      Lựa chọn máy gia công, tùy chỉnh dao cụ và thiết lập phôi 29

6.2.1      Lựa chọn máy gia công. 29

6.2.3      Thiết lập phôi gia công. 31

6.3      Lập trình đường chạy dao Rotary 4 axis. 32

6.3.1   Lập trình nguyên công 1: Rotary 4 axis (1). 32

6.3.2  Lập trình nguyên công 2: Rotary 4 axis (2). 36

6.4      Sử dụng lệnh Backplot để mô phỏng đường chạy dao. 40

6.5      Sử dụng lệnh Verify để mô phỏng quá trình gia công. 43

6.6      Xuất chương trình gia công – Post Processing. 45

VII.    Lập chương trình gia công Cuver 5 axis. 47

7.1      Bắt đầu quá trình lập trình gia công với lệnh Curve Toolpath. 47

7.2      Lựa chọn máy gia công, tùy chỉnh dao cụ và thiết lập phôi 48

7.2.1      Lựa chọn máy gia công. 48

7.2.2      Thiết lập các thông số dao cụ trong Tool settings. 49

7.2.3      Thiết lập phôi gia công. 50

7.3      Lập trình đường chạy dao Curve 5 axis. 50

7.3.1   Lập trình nguyên công 1: Surface Rough Pocket 50

7.3.2  Lập trình nguyên công 2: Pocket 54

7.3.3  Lập trình nguyên công 3: Surface Finish Constant Scallop. 58

7.3.4   Lập trình nguyên công 4: Curve 5 Axis (1). 63

7.3.5  Lập trình nguyên công 5: Curve 5 axis (2). 69

7.3.6   Lập trình nguyên công 6: Curve 5 axis (3). 75

7.3.7   Lập trình nguyên công 7: Curve 5 axis (4). 81

7.3.8   Lập trình nguyên công 8: Drill/Counterbore 5 axis (1). 87

7.3.9   Lập trình nguyên công 9: Drill/Counterbore 5 axis (2). 93

7.4   Sử dụng lệnh Backplot để mô phỏng đường chạy dao. 99

7.5  Sử dụng lệnh Verify để mô phỏng quá trình gia công. 101

7.6 Xuất chương trình gia công – Post Processing. 103

VIII. Bài tập thực hành. 105.

File thực hành:

 https://www.mediafire.com/?3iwj89sv2z4t7wq

NỘi dung mẫu:

Full screen để xem, nội dung rõ hơn.

nhieutrucx7