Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Chương trình đào tạo Autocad cơ bản

    Không phải nói nhiều đến phần mềm Autocad nữa, bạn cũng hiểu là phải tự cập nhật kiến thức phần mềm này nhằm phục vụ tốt nhất cho công việc, vì hầu hết những người làm kỹ thuật đều giao tiếp trên phần mềm này và các bản vẽ kỹ thuật liên quan. Tổng quan […]

  • Có nên học Autocad?

    Nếu bạn là một người làm kỹ thuật thì thoạt nghe qua sẽ nghĩ rằng đây là một câu hỏi thừa, nhưng bạn cũng nên nhớ rằng có rất nhiều người không xuất phát từ kỹ thuật và mục đích của họ cũng không dùng cho chuyên môn kỹ thuật, vì vậy tôi sẽ tách […]

  • Học autocad 2007 2014 miễn phí

    Khóa học Autocad miễn phí này dành cho những bạn đã biết Về Autocad Cơ bản và muốn dùng phần mềm Autocad phục vụ cho công việc thực tế như làm đồ án, đề tài, xử lý bản vẽ, học Autocad nâng cao. Khóa học : Autocad Dành cho cơ khí ( Miễn phí cho […]