Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Vẽ cơ khí_Bài 35 :Giới thiệu ổ trượt ổ lăn

        1. KHÁI NIỆM VÀ CÔNG DỤNG Ổ: Ổ (Pháp: Coussinet, Anh: Bearing): là bộ phận đỡ cho trục làm việc, ổ sẽ tạo phản lực gối tựa chống đỡ và giúp cho trục làm việc đúng theo chế độ thiết kế. Trong phạm vi môn học ta chỉ xét ổ là khớp quay […]