Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Vẽ cơ khí_Bài 28 :Giới thiệu Mối ghép then

    Then (Pháp: Clavette, Anh: Key, Latch, bolt) là chi tiết dùng để truyền chuyển động quay và moment xoắn giữa trục và bộ phận gắn trên như bánh răng, bánh đai… Khi làm việc, mặc dù mối ghép giữa trục và lỗ có độ dôi cũng có tác dụng truyền động nhưng then vẫn là […]