Đào tạo kỹ thuật mọi cấp độ

  • Vẽ cơ khí_Bài 37 : Cấu tạo và phân loại ổ lăn

    Hiện nay, ổ lăn dùng rất phổ biến trong kỹ nghệ vì: – Công nghệ chế tạo ổ lăn đã hoàn thiện, chất lượng tốt, đạt độ chính xác cao. – Giá lại rất hạ, ví dụ ổ bi đỡ chận 6302 ở bánh trước xe gắn máy giá chỉ có 15.000 đồng VN. Hiệu […]