Sử dụng thanh di chuyển Dynamic xform  là thanh công cụ rất hay cho các bạn thay đổi các mặt phẳng gia công một cách linh hoạt và hiệu quả khi đưa từ các phần mềm khác sang mastercam dễ bị thay đổi mặt gia công, cũng có thể sử dụng để di chuyển gốc tọa độ.

Việc sử dụng các lệnh Xform : Rotate,dynamic,move to origin đều được.Tùy theo trường hợp mà chọn các giải pháp khác nhau.
Rotate : Áp dụng khi mặt bạn muốn sử dụng làm mặt Toolplane,nhưng hiện tại không nằm đúng với hướng đặt dao.tuy nhiên với vị trí góc lệch bất kì thì hơi khó.Bạn phải thay đổi Cplane theo các hướng xoay khác nhau để chọn mặt phẳng xoay phù hợp.
Dynamic Xform : là lệnh mới có từ bản X4.Bạn có thể xoay quanh gốc Gnomon với góc lệch bất kì,dịch chuyển tịnh tiến,đặt lại gốc tọa độ mới.Lệnh này như đã nói trên video kia.Bạn xem sẽ rõ.
Move to origin : Chỉ dịch chuyển chi tiết đến gốc tọa độ bằng cách chọn điểm tham chiếu có chi tiết.Tuy nhiên chỉ có tính chất dịch chuyển thôi.Không linh động như Dynamic Xform.
Ngoài ra bạn có thể sử dụng các lệnh trong meu WCS để tạo WCS,CPlane,Toolplane tại nhưng mặt,những điểm mà bạn muốn chỉ định.Nếu bạn thay đổi gốc tọa độ mới (WCS),CPlane,Toolplane mới

phạnmemmastercam