– Đến đây ta sử dụng lệnh Toroidal Bend để uốn cong khối Solid này
–> Insert–>Advenced–>Toroidal Bend


– Lúc này sẽ hiện ra cửa sổ và ta chọn References
Chú ý: Do đây là khối đặc nên ta phải tích vào ô Solid Geometry– Sau đó chọn Define để tạo biên dạng cần uốn (ở đây là biên dạng cong)


– Ta chọn mặt cần phác thảo như hình vẽ–> Sketch– Gắn một trục tọa độ  vào như hình

Resigzed Image Click this bar to view the full image.
– Dùng lệnh vẽ cung tròn để vẽ biên dạng– Ta phác 1 biên dạng như hình dưới

Resigzed Image Click this bar to view the full image.– Xong ta thoát khỏi môi trường phác thảo
Lúc này ta chọn 360 degrees Bend (góc uốn là 360 độ)– Chọn mặt đối diện với mặt chọn làm mặt vẽ phác biên dạng uốn ở trên
Ta chọn mặu sau:

Resigzed Image Click this bar to view the full image.– Chọn tiếp mặt còn lại
– Xong ta được kết quả: