Sự cố  trong công trình là một trong những vấn đề rất quan trọng và thường xuyên gặp phải. Đối với một kỹ sư xây dựng là việc nắm vững các sự cố  trong công trình và biết các khắc phục là rất quan trọng. Để giúp cho các kĩ sử xây dựng có một kiến thức trong công tác xử lý sự cố  trong công trình, nhà xuất bản xây dưng xuất bản xuống: “Sổ tay sử lí sự cố công trình xây dựng” .

Bộ tài liệu gồm 3 tập được phân chia như sau:

Tập 1 gồm các chương : Chương 1 đến chương 4

Tập 2 gồm các chương : Chương 5 đến chương 7

Tập 3 gồm các chương : Chương 8 đến chương 12

sucocongtrinh1  sucocongtrinh2   sucocongtrinh3

 

Link download tài liệu:

Tập 1  Chương 1 đến chương 4
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pb0xpeVZsMnRINHc/view?usp=sharing

Tập 2  Chương 5 đến chương 7
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pc3B5dHZKRUwyNE0/view?usp=sharing

Tập 3 Chương 8 đến chương 12
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pblVzWnpTREhIVE0/view?usp=sharing