Quy trình thiết kế khuôn với Mold Wizard

Quy trình thiết kế khuôn với Mold Wizard
5 (100%) 1 vote

Để đạt được các hiệu quả cao nhất khi dùng Mold Wizard, quy trình thiết kế của bạn phải kết hợp:

khuon nhua moldwizard

 1. Có mô hình của sản phẩm hoặc vẽ nó.
 2. Phân tích khả năng tách khuôn của chi tiết.
 3.  Xác định các bộ phận cần có trong khuôn. Số lượng các thành phần, số lòng khuôn.
 4. Bắt đầu Mold Wizard và xác định:
 • Tên dự án và vị trí lưu file.
 • Quy luật đặt tên của các thành phần.
 • Đơn vị đo.
 • Hệ số co rút nếu có.
 1. Xác định hệ tọa độ khuôn cho từng sản phẩm trong khuôn:
 2. Xác định phôi cho mỗi sản phẩm.
 3. Nếu có nhiều lòng khuôn, phải xác định cách bố trí chúng trong lòng khuôn.
 4.  Thiết kế hình học shut-off.
 5. Xác định các cạnh và mặt phân khuôn.

10. Thêm các tấm khuôn.

11. Thêm các thành phần khuôn, chốt đẩy, thanh trượt, ti lói, sub-inserts, miệng phun, kênh dẫn, và đường làm mát.

12. (Tùy chọn)  Thiết kế điện cực.

13. Tạo pocket để tạo khe hở cho các thành phần của khuôn và các tấm khuôn.

14. Gán vật liệu.

15. Tạo bản vẽ.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.