Phay catia_Hiệu chỉnh cụm dao có sẵn

Phay catia_Hiệu chỉnh cụm dao có sẵn
Đánh giá!

  1. Có thể thay đổi số của dụng cụ cắt.
  2. Click nút More>> để mở rộng hộp thoại.
  3. Có 2 cách nhập các thông số hình học của dao.

C1: Click đúp vào thông số đó trên ICon và nhập thông số cần thiết.

C2: Click vào trang Geometry Tab Pages và nhập vào các ô các giá trị cần thiết.

  1. Click Technology Tab và nhập giá trị mong muốn cho các thông số công nghệ của mối lắp.
  2. Click OK để xác nhận.

Hãy cho biết cảm nhận của bạn?

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.